Research and Developments, Talents and Creativities, Educational, Innovation

- International ISSN Journals Board

 INTERNATIONAL JOURNALS WITH ISSN

Register Now

REPUTED INTERNATIONAL JOURNAL LIST

THE REPUTED INTERNATIONAL JOURNALS IN INDIA ARE AS FOLLOWS .HOWEVER ALL AROUND THE WORLD WE HAVE THOUSANDS OF ISSN ASSOCIATED.

 

E-JOURNALS

JOURNAL OF INFORMATION, KNOWLEDGE AND RESEARCH IN BIOMEDICAL ENGINEERING

ISSN: ISSN 0975 – 6752

Editor : 1. Dr. P K Kulkarni
           2. Prof. G. Prasad
           3. Dr. Alka Manish Banker

 1. Dr. Dhaval Somani

  Managing Editor :

          Prof. Bhavin Shashikant Sedani
          Prof. Tejas Prataprai Patalia

 

JOURNAL OF INFORMATION, KNOWLEDGE AND RESEARCH IN ELECTRICAL ENGINEERING

 

ISSN: ISSN 0975 – – 6736

 

Editor : 1. Dr. Yadwinder Singh Brar
           2. Dr. P K Kulkarni
           3. Dr. A S Pandya


Managing Editor :

             Prof. Bhavin Shashikant Sedani
             Prof. Tejas Prataprai Patalia

 

JOURNAL OF INFORMATION, KNOWLEDGE AND RESEARCH IN BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

 

ISSN: ISSN 0975 – 671X

 

Editor : 1. Dr. Anju Singh
           2. Dr. A N Sanghvi             
           3. Dr. M Krishna Murthy
           4. Dr. Dhason Antony
           5. Dr. N V S Raju
           6. Dr. A B Joshi


Managing Editor :

             Prof. Bhavin Shashikant Sedani
             Prof. Tejas Prataprai Patalia

 

 

JOURNAL OF INFORMATION, KNOWLEDGE AND RESEARCH IN ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING

 

ISSN: ISSN 0975 – 6779

 

Editor : 1. Dr. Pramod Patil
           2. Dr. N M Devashrayee
           3. Dr. S Lakshmi
           4. Dr. N. S. Murthy Sarma
           5. Dr. P R Deshmukh
           6. Dr. C H Vithlani
           7. Dr. Vijay Wadhai
           8. Dr. S S Sattar


Managing Editor :

              Prof. Bhavin Shashikant Sedani
              Prof. Tejas Prataprai Patalia

 

 

JOURNAL OF INFORMATION, KNOWLEDGE AND RESEARCH IN CIVIL ENGINEERING

 

ISSN: ISSN 0975 – 6744

 

Editor : 1. Dr. P S Raghuprasad
           2. Dr. Ramakanta Panigrahi
           3. Dr. Maheshwar Maharana
           4. Dr. A V Pradeep Kumar
           5. Dr. D S V Prasad
           6. Dr. Manoj Kumar Dash
           7. Dr. D Tensing


Managing Editor :

              Prof. Bhavin Shashikant Sedani
              Prof. Tejas Prataprai Patalia

 

 

JOURNAL OF INFORMATION, KNOWLEDGE AND RESEARCH IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

 

ISSN: ISSN 0975 – 6701

 

Editor : 1. Dr. P S Raghuprasad
           2. Dr. Ramakanta Panigrahi
           3. Dr. Maheshwar Maharana
           4. Dr. A V Pradeep Kumar
           5. Dr. D S V Prasad
           6. Dr. Manoj Kumar Dash
           7. Dr. D Tensing


Managing Editor :

              Prof. Bhavin Shashikant Sedani
              Prof. Tejas Prataprai Patalia

 

 

JOURNAL OF INFORMATION, KNOWLEDGE AND RESEARCH IN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

 

ISSN: ISSN 0975 – 6701

 

Editor :1. Dr. G.M.Kachhawa
           2. Dr. Sanjay Madan
           3. Dr. Satyavir Singh
           4. Dr. A Clementking
           5. Dr. M D Pande
           6. Dr N V S Raju
           7. Dr. Nidatt Barot


Managing Editor :

              Prof. Bhavin Shashikant Sedani
              Prof. Tejas Prataprai Patalia

 

 

JOURNAL OF INFORMATION, KNOWLEDGE AND RESEARCH IN COMPUTER ENGINEERING

 

ISSN: ISSN 0975 – 6760

 

Editor : 1. Dr. P R Deshmukh
           2. Dr. K V Sambasivarao
           3. Dr. A Clementking
           4. Dr. D P Sharma
           5. Dr. N N Jani
           6. Dr. K H Wandra


Managing Editor :

             Prof. Bhavin Shashikant Sedani
             Prof. Tejas Prataprai Patalia

 

 

JOURNAL OF INFORMATION, KNOWLEDGE AND RESEARCH IN INFORMATION TECHNOLOGY

 

ISSN: ISSN 0975 – 6698

 

Editor : 1. Dr. A Clementking
           2. Dr. D P Sharma
           3. Dr. A. K. SharmaManaging Editor :

             Prof. Bhavin Shashikant Sedani
             Prof. Tejas Prataprai Patalia

 

 

JOURNAL OF INFORMATION, KNOWLEDGE AND RESEARCH IN COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS

 

ISSN: ISSN 0975 – 6728

 

Editor : 1. Dr. Mahesh Motwani
           2. Dr. A Clementking
           3. Dr. N N Jani
           4. Dr. Vikram Kaushik
           5. Dr. Jatienter Sani
           6. Dr. Bappaditya.Das


Managing Editor :

              Dr.H.B.Bhadka
              Prof. Bhavin Shashikant Sedani
              Prof. Tejas Prataprai Patali

 

 

JOURNAL OF INFORMATION, KNOWLEDGE AND RESEARCH IN MECHANICAL ENGINEERING

 

ISSN: ISSN 0975 – 668X

 

Editor : 1. Dr. D V Ravi Shankar
           2. Dr. A S Pandya
           3. Dr. N V S Raju
           4. Dr. Ajit Prasad S L


Managing Editor :

              Prof. Bhavin Shashikant Sedani
              Prof. Tejas Prataprai Patalia

 

 

PRINT JOURNALS

IJ-CA-ETS

International Journal of Computer Applications in Engineering,Technology and Sciences

ISSN: 0974-3596 l2 issues – April | October

 

IJ-ETA-ETS

 

International Journal of Emerging Technologies and  Applications in Engineering,Technology and Sciences

 

 ISSN: 0974-3588 l2 issues – January | July

  

MEMBERS OF EDITORIAL BOARD ISSN NO.2231 – 4830, ISSN NO.2249 – 8281 , ISSN 2278-1056

 

 1. Dr. Devendra Kumar Bajpai, D. P. Sharma, DR. HASMUKHBHAI RAOJIBHAI PATEL, Dr. P. K. Kulkarni,Prof. G. Prasad, Dr. Anju Singh, Dr. A N Sanghvi, Dr. M. Krishna,Murthy , Dr. Dhason Antony , Dr. N V S Raju, Dr. A B Joshi, Dr. P. S., Raghuprasad, Dr. Ramakanta Panigrahi, Dr. Maheshwar Maharana,Dr. A. V. Pradeep Kumar, Dr. D. S. V. Prasad, Dr. Manoj Kumar Dash,Dr. D. Tensing, Dr. P. R. Deshmukh, Dr. K. V. Sambasivarao, Dr. A.
  Clementking, Dr. K. H. Wandra, Dr. Mahesh Motwani, Dr. A.Clementking , Dr. Vikram Kaushik , Dr. Jatienter Sani , Dr. Bappaditya.Das,Dr. Mahesh Motwani, Dr. Yadwinder Singh Brar, Dr. A S Pandya,Dr. Pramod Patil , Dr. N M Devashrayee , Dr. S. Lakshmi , Dr. N. S.Murthy Sarma , Dr. P R Deshmukh ,Dr. C. H. Vithlani , Dr. Vijay Wadhai , Dr. S. S. Sattar, Dr. G. M. Kachhawa, Dr. Sanjay Madan, Dr. Satyavir Singh, Dr. M. D. Pande, Dr N. V. S. Raju, Dr. Nidatt Barot, Dr. D. V. Ravi Shankar, Dr. A. S. Pandya, Dr. N. V. S. Raju, Dr. Ajit Prasad
  S L, Dr. N. Yadiah,Dr. V. Charles, Ch. V. S. Parameswara Rao, DR. Ved Vyas Dwivedi, Dr. Rajeshwari Hegade, Dr. A. R. Patel, Dr. V. R. Rathod,Dr. G. R. Karpagam,Dr. Shakti Kumar, Dr. Yogesh Singh, Dr. R.
  M. Patel, DR. Anwar M. Mulla, Dr. N. P. Gopalan,Dr. V. V. Pillai, Dr. P. Nagabhushan, Dr. Ishtiaque A. Khan, Dr. B. B. Jaysingh, Dr. Sorabh Gupta, Dr. N. Asok Kumar, Dr. V. Nath, Dr. Pradeep Gundaliya,Dr. A. A. Shaikh, Dr. Y. M. Thakare, Dr. C. H. Vithalani, Dr. A. Govardhan,Dr. Jyotirmay Banerjee, Dr. S. C. Sharma, Dr. J. Dutta Majumdar,Dr. Rajiv Dharaskar,Dr. Philip Samuel, Dr. S. C. Pradhan, Dr. Pravat Kumar Parhi, Dr. Dhason Antony,Dr. E. George D.P.R.,Dr. Manjunath Aradhya, Dr. D. K. Dwivedi,Dr. Tenneti Madhu, DR.Munesh C. Trivedi, Dr. C. K. Kumbharana, Dr. P. K. Manoj, Dr. Alok Jain, Dr. Bandu B. Meshram, Dr. Sanjay V. Dudul, Dr. V. D. Barve, Dr. Vijaykumar Chavda, Dr. K. Mustufa, Dr. N. R. Rajkumar, Prof. A. K. Saxena, Dr. B.
  B. Meshram, Dr. Pramod Patil, Dr.M.V.Subramaniyam, Dr.Jyotsna D. Mujumdar, Dr. Biswajit Satpathy, Dr. Dhaval Kathiriya, Dr. P. K.Garg, Dr. Syed Abdul Sattar, Dr. Utkarsh Seethe, Dr. M. N. Qureshi, Dr.
  Ashok Rama, Dr. R. Asokan, Dr. Mrs. Shubhangi B Patil MEMBERS OF REGIONAL EDITORIAL BOARD
  Prof. Narpatsingh Shekhawat, Prof. Vivek Choudhari ,Prof. Vishal Goyal,Patiala R.S.,Chidanada , Acharya, Z. S. Punekar, Abdul Rahim Ismail, Durgaprasad D., Pradeep KR Chauhan, Vishal Dahiya, Prof. Kirit Modi, Siddhartra Baruah, P. Joe Arun Raja, R. J. Rama Sree,Pramod R. Bhagat, G. T. Tomar, Misha Shingala, Karan Singh, Seema Shah,K.V.S.S.S.S. Sairam, Prof. S. K. Shandilya, Mohd. Sadiq, Rajesh Sambhe,Vimala Juliet, Dayashankar Singh, Prof. D. V. Ashoka, Prof. Kanhe Ram K., Savita Pamnani, Prof. Deepshikha Bhargva, Prof. P. K. Garg, Prof.P.H.Darji, Prof. B. S. Patil, Prof. Bhavin Sedani, Prof. Ms. Avani Vasant, Prof.Mrs.Veera Jani,Prof.S.U.Gumaste, Prof. Nisheeth Joshi, Prof. Amit R. Bhende,Prof. Deepak B. Kadam, Prof. Shailendra B. Hivarekar

      

 

Science Journals

Journal of Energy, Environment & Carbon Credits ISSN2249-8621

Journal of Modern Chemistry & Chemical TechnologyISSN

Journal of Production Research & Management ISSN

OmniScience: A Multi-disciplinary Journal ISSN

Research & Reviews : Journal of Agricultural Science and  Technology ISSN

Research & Reviews : Journal of BotanyISSN

Research & Reviews : Journal of Crop science and  TechnologyISSN

Research & Reviews : Journal of Dairy Science & TechnologyISSN

Research & Reviews : Journal of EcologyISSN

Research & Reviews : Journal of Food Science & TechnologyISSN

Research & Reviews : Journal of Herbal Science  ISSN

Research & Reviews: A Journal of Life SciencesISSN2249-8656

Research & Reviews : Journal of PhysicsISSN

Research & Reviews : Journal of Space Science &  TechnologyISSN

Research & Reviews : Journal of StatisticsISSN

Research & Reviews : Journal of Veterinary Science and TechnologyISSN

 

Technology Journals

 

Current Trends in Signal Processing ISSN

Current Trends in Systems and Control Engineering ISSN

Current Trends in Information Technology ISSN

Journal of Experimental & Applied Mechanics ISSN

Journal of Communication Engineering & Systems ISSN2249-8613

Journal of Control & Instrumentation ISSN

Journal of Remote Sensing & GIS ISSN

Journal of Power Electronics & Power Systems ISSN 2249-863X

Journal of Aerospace Engineering & Technology ISSN

Journal of Alternate Energy Sources & Technologies ISSN

Journal of Computer Technology & Applications ISSN

Journal of Construction Engineering, Technology &  Management ISSN

Journal of Electronic Design Technology ISSN

Journal of Instrumentation Technology & Innovations ISSN

Journal of Materials & Metallurgical Engineering ISSN

Journal of NanoScience, Nanoengineering & Applications ISSN

Journal of Nuclear Engineering & Technology ISSN

Journal of Petroleum Engineering & Technology ISSN

Journal of VLSI Design Tools & Technology ISSN

Recent Trends in Civil Engineering & Technology  ISSN

Recent Trends in Mechanical Engineering & Technology ISSN

Research & Reviews : A Journal of Biotechnology ISSN 2231-3826

Research & Reviews: Journal of Magnetic Resonance and Imaging ISSN

Trends in Opto-electro & Optical Communication ISSN

Trends in Electrical Engineering ISSN

 

 

Medicine Journals

Current Trends in Clinical Research ISSN

Journal of AYUSH:-Ayurveda, Yoga,Unani ,Siddha and  Homeopathy ISSN

Journal of Nursing Science & Practice ISSN

Research & Reviews : Journal of Medical Science and  Technology ISSN

Research & Reviews : Journal of Genomics and  Proteomics ISSN

Research & Reviews : Journal of Computational Biology ISSN

Research & Reviews: A Journal of Microbiology & Virology  ISSN

Research & Reviews: A Journal of Neuroscience ISSN

Research & Reviews : Journal of Ophthalmology ISSN

Research & Reviews : Journal of Surgery ISSN

Research & Reviews: A Journal of Dentistry ISSN

Research & Reviews: A Journal of Health Professions ISSN

Research & Reviews: A Journal of Immunology ISSN

Research & Reviews: A Journal of Medicine ISSN 2249-8648

Research & Reviews: A Journal of Pharmaceutical Science ISSN

Research & Reviews: A Journal of Pharmacology ISSN

Research & Reviews: A Journal of Toxicology ISSN

Research & Reviews: Journal of Oncology and Hematology  ISSN

 

Field Based journals

International Journal of Data Mining

International Journal of Man Machine Interface

International Journal of Advances in Image Processing

International Journal of Power Systems and Integrated Circuits

International Journal of Research in Communication Engineering

International Journal of Software Engineering and Soft Computing

International Journal of Industrial Engineering and Management Science

 

Telecommunications Journal BSNL

 

APPROACH BASED JOURNAL

International Journal of Artificial Intelligent Systems and Machine Learning

International Journal of Automation and Autonomous System

 International Journal of Biometrics and Bioinformatics


International Journal of
Data Mining and Knowledge Engineering

International Journal of Digital Signal Processing

International Journal of Fuzzy Systems

International Journal of Digital Image Processing

International Journal of Networking and Communication Engineering

International Journal of Programmable Device Circuits and Systems

International Journal of Software Engineering and Technology

International Journal of Wireless Communication